Flip & Go 幸运赛 全新改版

flip-go

Show me the money!

注册/下载GG扑克

幸运赛打破常规赛事规则,跳过无聊的前奏。
直达钱圈——业界独一无二的创新赛制!

table table

幸运赛步骤


注册/下载GG扑克

content-img
content-img content-img content-img content-img content-img
content-img
content-img

赛程概要

注册/下载GG扑克

每小时进行共8场幸运赛
开始时间为:00、:10、:20、:30、:40、:45、:50、:55。

挑战模式于每小时整点开启。

买入 保底奖励
$20.00 $1,500 ~ $2,000
$3.00 $700 ~ $1,250
$0.50 $200 ~ $400
$0.05 $30 ~ $75

※ 如于55分进行的幸运模式未按时结束,挑战模式或会延迟开启。